Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 29. jūnija rīkojums - Schuerewegen/Parlaments

(lieta F-125/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pasākums attālināšanai no darba vietas - Dienesta apliecības atņemšana - Tiesību piekļuvei datortīklam atņemšana - Iepriekšēja administratīva sūdzība - Elektroniska paziņošana - Administrācijas faktiska iepazīšanās ar sūdzību - Nokavējums - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburga) (pārstāvji - P. Nelissen Grade un G. Leblanc, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - O. Caisou-Rousseau un E. Despotopoulou)

Priekšmets

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru prasītājs ir ticis attālināts no savas darba vietas un ar kuru viņam ir atņemta dienesta apliecība, kā arī turpmākos pasākumus, kuri sekoja šim lēmumam, un prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

D. Schuerewegen atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 30, 29.01.2011., 68. lpp.