Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta' Ġunju 2011 - Schuerewegen vs Il-Parlament

(Kawża F-125/10) 1

"Servizz Pubbliku - Uffiċjali - Miżura ta' tkeċċija mill-post tax-xogħol - Revoka tal-pass tax-xogħol - Revoka tad-drittijiet ta' aċċess għan-netwerk informatiku - Ilment amministrattiv preliminari - Trażmissjoni elettronika - Għarfien effettiv mill-amministrazzjoni - Tardività - Inammissibbiltà manifesta"

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: D. Schuerewegen (Marienthal, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: P. Nelissen Grade u G. Leblanc, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: O. Caisou-Rousseau u E. Despotopoulou, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra li permezz tagħha r-rikorrent tkeċċa mill-post tax-xogħol tiegħu u li permezz tagħha l-pass tax-xogħol tiegħu ġie revokat kif ukoll il-miżuri meħuda sussegwentement għal din id-deċiżjoni u t-talba għal danni.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

D. Schuerewegen għandu jbati l-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 30, 29.01.11, p. 68.