Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2011 -Schuerewegen/Parlamentul European

(Cauza F-125/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Măsură de îndepărtare de la locul de muncă - Retragerea legitimației de serviciu - Retragerea dreptului de acces la rețeaua informatică - Reclamație administrativă prealabilă - Transmitere pe cale electronică - Luarea la cunoștință efectivă de către administrație - Tardivitate - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: O. Caisou-Rousseau și E. Despotopoulou, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei AIPN prin care reclamantul a fost îndepărtat de la locul său de muncă și prin care i-a fost retrasă legitimația sa de serviciu, precum și a actelor subsecvente acestei decizii și cererea de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Schuerewegen suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 30, 29.1.2011, p. 68.