Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. června 2011 - Lebedef v. Komise

(Věc F-33/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnotící období za rok 2005 - Posudek o vývoji služebního postupu - Obecná prováděcí ustanovení k článku 43 služebního řádu - Posudek vyhotovený po vyhlášení rozsudku ve věci F-36/07 - Zjevná nepřípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1.1.2005 do 31.12.2005 vyhotoveného poté, co byl tentýž posudek zrušen rozsudkem Soudu pro veřejnou službu ve věci F-36/07.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Giorgio Lebedef ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 53.