Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 22. juni 2011 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-33/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelsesåret 2005 - karriereudviklingsrapport - de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 - rapport udfærdiget efter afsigelse af dommen i sag F-36/07 - åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005, således om den blev udfærdiget efter at Personaleretten annullerede den i sag F-36/07.

Konklusion

Sagen afvises.

Giorgio Lebedef betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 2009 af 31.7.2010, s. 53.