Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 22.6.2011

Lebedef v. komissio

(Asia F-33/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vuoden 2005 arviointikierros - Urakehitystä koskeva kertomus - Henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleiset soveltamisohjeet - Asiassa F-36/07 annetun tuomion jälkeen laadittu kertomus - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.1.2005-31.12.2005, sellaisena kuin se laadittiin virkamiestuomioistuimen kumottua kyseisen kertomuksen asiassa F-36/07 antamallaan tuomiolla

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Giorgio Lebedef vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 209, 31.7.2010, s. 53.