Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 22-i végzése - Lebedef kontra Bizottság

(F-33/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A 2005. évi értékelési eljárás - Szakmai előmeneteli jelentés - A személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási rendelkezései - Az F-36/07. sz. ügyben hozott ítéletet követően elkészített jelentés - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2005. január 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakra szóló szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése iránti kérelem, ahogyan e jelentést a Közszolgálati Törvényszék F-36/07. sz. ügyben hozott ítéletében történő megsemmisítését követően elkészítették

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék G. Lebedefet kötelezi valamennyi költség viselésére.

____________

1 - HL C 209., 2010.7.31., 53. o.