Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 22. jūnija rīkojums - Lebedef/Komisija

(lieta F-33/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - 2005. gada novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - Civildienesta noteikumu 43. panta VĪN - Ziņojums, kas sastādīts pēc sprieduma lietā F-36/07 pasludināšanas - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt karjeras attīstības ziņojumu par laikposmu no 1.1.2005. līdz 31.12.2005., kas tika sastādīts pēc tam, kad Civildienesta tiesa bija to [sākotnējo ziņojumu] atcēlusi ar savu spriedumu lietā F-36/07

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

G. Lebedef atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 209, 31.07.2010., 53. lpp.