Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 22. junija 2011 - Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-33/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevalno obdobje 2007 - Karierno ocenjevalno poročilo - SDI člena 43 Kadrovskih predpisov - Poročilo, sestavljeno po razglasitvi sodbe v zadevi F-36/07 - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za obdobje od 1.1.2005 do 31.12.2005, kot je bilo sestavljeno po tem, ko ga je Sodišče za uslužbence s sodbo F-36/07 razglasilo za nično.

Izrek

1.    Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.

2.    G. Lebedef nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 209, 31.7.2010, str. 53.