Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 22 juni 2011 - Giorgio Lebedef mot kommissionen

(Mål F-33/10)1

(Personalmål - Tjänstemän - bedömningsförfarandet för år 2005 - Karriärutvecklingsrapport - Allmänna genomförandebestämmelser för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna - Rapport upprättad till följd av domen i mål F-36/07 - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden 1.1.2005-31.12.2005, i dess lydelse efter att personaldomstolen ogiltigförklarade rapporten genom sin dom i mål F-36/07.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Giorgio Lebedef ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 209, 31.07.10, s. 53.