Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 14 април 2011 г. - HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica и HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d./Bundesminister für Finanzen

(Дело C-176/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., Нова Горица, и HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d.

Ответник: Bundesminister für Finanzen

Преюдициален въпрос

Съвместима ли е със свободата на предоставяне на услуги правната уредба на държава членка, която разрешава на територията на тази държава членка да се рекламират разположени в чужбина казина само ако действащите там законови разпоредби за защита на участниците в игрите съответстват на националните разпоредби?

____________