Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 14. april 2011 - HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica og HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d. mod Der Bundesminister für Finanzen

(Sag C-176/11)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica og HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d.

Sagsøgt: Der Bundesminister für Finanzen

Præjudicielt spørgsmål

Er en medlemsstats bestemmelser, der kun tillader, at der i denne medlemsstat reklameres for spillekasinoers driftssteder, som er beliggende i udlandet, såfremt lovreglerne om beskyttelse af spillerne på disse driftssteder svarer til de indenlandske lovregler, forenelige med den fri udveksling af tjenesteydelser?

____________