Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 april 2011 - HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica och HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d. mot Bundesminister für Finanzen

(Mål C-176/11)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof (Österrike)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica och HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d.

Svarande: Bundesminister für Finanzen

Tolkningsfråga

Är det förenligt med friheten att tillhandahålla tjänster att en medlemsstat har infört en regel om att reklam för ett kasino som ligger utanför denna medlemsstats territorium endast är tillåten om för sådana inrättningar tillämpliga bestämmelser angående skydd för spelarna ligger i linje med medlemsstatens egna bestämmelser?

____________