Language of document :

Ordonanța Curții (Camea a cincea) din 8 aprilie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Suceava - România) - Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11)

(Cauzele conexate C-29/11 și C-30/11)1

[Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură - Impozite interne - Articolul 110 TFUE - Taxă pe poluare aplicată cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor]

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Tribunalul Suceava

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: Aurora Elena Sfichi (C-29/11), Adrian Ilaș (C-30/11)

Pârâte: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11)

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Tribunalul Suceava - Înmatricularea unor vehicule de ocazie care au fost înmatriculate anterior în alte state membre - Reglementare națională care condiționează prima înmatriculare a acestor vehicule de plata unei taxe de mediu, în timp ce vehiculele de ocazie deja prezente pe piața națională sunt scutite de plata taxei menționate cu ocazia unei noi înmatriculări - Compatibilitatea reglementării naționale cu articolul 110 primul și al doilea paragraf TFUE - Obstacol în calea liberei circulații a mărfurilor

Dispozitivul

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulație, în statul membru menționat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeași vechime și aceeași uzură de pe piața națională.

____________

1 -

2 - JO C 113, 9.4.2011.