Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgien) den 28. april 2011 - Anton Las mod PSA Antwerp NV, tidligere Hesse Noord Natie NV

(Sag C-202/11)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Anton Las

Sagsøgt: PSA Antwerp NV, tidligere Hesse Noord Natie NV

Præjudicielt spørgsmål

Strider dekretet af 19. juli 1973 fra Det Flamske Fællesskab (belgisk lovtidende af 6.9.1973) mod EF-traktatens artikel 39 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union, i det omfang det pålægger en virksomhed, der er beliggende i det flamske sprogområde, en pligt til ved ansættelse af en arbejdstager i en stilling med international karakter at affatte alle dokumenter, der vedrører arbejdsforholdet, på nederlandsk, hvis tilsidesættelse medfører ugyldighed?

____________