Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Arbeidsrechtbank Antwerpen (België) op 28 april 2011- Anton Las tegen PSA Antwerp NV, voorheen Hesse Noord Natie NV

(Zaak C-202/11)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker:     Anton Las

Verweerster:     PSA Antwerp NV, voorheen Hesse Noord Natie NV

Prejudiciële vraag

Schendt het Decreet dd. 19 juli 1973 van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 6 september 1973) artikel 39 van het EG-Verdrag in verband met het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie, in de mate dat het een onderneming die gelegen is in het Vlaams taalgebied oplegt om bij de aanwerving van een werknemer in arbeidsrelaties met een internationaal karakter alle documenten die betrekking hebben op de arbeidsrelatie op te stellen in het Nederlands, op straffe van nietigheid?

____________