Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgija) 28. aprila 2011 - Anton Las proti PSA Antwerp NV, prej Hesse Noord Natie NV

(Zadeva C-202/11)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Anton Las

Tožena stranka: PSA Antwerp NV, prej Hesse Noord Natie NV

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali dekret Flamske skupnosti z dne 19. julija 1973 (Belgisch Staatsblad z dne 6. septembra 1973) krši člen 39 ES v povezavi s prostim gibanjem delavcev v Evropski uniji, ker podjetja s flamskega jezikovnega območja zavezuje, da ob zaposlitvi delavca v delovno razmerje z mednarodnim elementom vse dokumente, ki se nanašajo na delovno razmerje, sestavijo v nizozemščini, sicer so ti nični?     

____________