Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2011. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Concepción Salgado González kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(C-282/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Concepción Salgado González

A többi fél: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Megfelel-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikkében és a szociális biztonsági rendszereknek az Európai Unión belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet1 3. cikkében rögzített közösségi célkitűzéseknek, illetve az 1408/71/EGK rendelet VI. melléklete D. részének 4. pontjában foglaltaknak az említett VI. melléklet D. része 4. pontjának azon értelmezése, amely szerint a spanyol ellátásoknak a biztosított személy által a spanyol szociális biztonsági rendszerben teljesített utolsó járulékfizetést közvetlenül megelőző évek során ténylegesen befizetett járulékok alapján kiszámított elméleti összegének kiszámításához az így kapott összeget el kell osztani 210-zel, mivel a szociális biztonságról szóló törvény 162. cikkének (1) bekezdése alapján ez az osztószám szolgál az öregségi nyugdíj számítási alapjának meghatározására?"

2)    (amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges): "Megfelel-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikkében és az 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet 3. cikkében rögzített közösségi célkitűzéseknek, illetve a szociális biztonsági rendszereknek az Európai Unión belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet VI. melléklete D. részének 4. pontjában foglaltaknak az említett VI. melléklet D. része 4. pontjának azon értelmezése, amely szerint a spanyol ellátásoknak a biztosított személy által a spanyol szociális biztonsági rendszerbe teljesített utolsó járulékfizetést közvetlenül megelőző évek során ténylegesen befizetett járulékok alapján kiszámított elméleti összegének kiszámításához az így kapott összeget el kell osztani a Spanyolországban teljesített járulékfizetések éveinek számával?"

3)    (amennyiben a második kérdésre adott válasz nemleges, függetlenül attól, hogy az első kérdésre adott válasz igenlő vagy nemleges): "Alkalmazható-e analógia útján a jelen eljárásban vizsgált esetben a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 XI. melléklete G. része 3. pontjának a) alpontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikkében és a szociális biztonsági rendszereknek az Európai Unión belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet 3. cikkében rögzített közösségi célkitűzések megvalósítása érdekében, és ezen analógia következtében a portugál járulékfizetési időszakot annak a spanyolországi járulékalapnak a figyelembevételével kell megszerzettnek tekinteni, amely időben legközelebb esett ehhez az időszakhoz, és figyelembe kell-e venni a kiskereskedelmi árak alakulását is?"

4)    (amennyiben az első, a második és a harmadik kérdésre adott válasz is nemleges): "Amennyiben a fentiekben ismertetett megoldások egyike sem tekinthető teljes mértékben vagy legalább részben helyesnek, hogyan kell értelmezni a szociális biztonsági rendszereknek az Európai Unión belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet VI. melléklete D. részének 4. pontját, és melyik az az értelmezés, amely amellett, hogy hasznos a jelen jogvita eldöntésének szempontjából, jobban megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikkében és az 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet 3. cikkében rögzített közösségi célkitűzéseknek és a VI. melléklet D. részének 4. pontjában foglaltaknak?

____________

1 - HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.

2 - HL L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.