Language of document :

2011 m. liepos 1 d. Sø- og Handelsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HK Danmark, veikianti Jette Ring vardu, prieš Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

(Byla C-335/11)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sø- og Handelsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: HK Danmark, veikianti Jette Ring vardu

Atsakovė: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

Prejudiciniai klausimai

a.        Ar asmeniui, kuris dėl fizinių, psichinių ar psichologinių pažeidimų negali arba tik ribotai gali dirbti savo darbą laikotarpiu, kurio trukmė atitinka Teisingumo Teismo sprendimo Navas1 (C-13/05) 45 punkte nurodytą reikalavimą, yra taikoma "negalios" sąvoka, kaip ji suprantama direktyvoje?

b.    Ar būklei, kurią sukėlė medicininiu būdu diagnozuota nepagydoma liga, gali būti taikoma negalios sąvoka, kaip ji suprantama direktyvoje?

c.        Ar būklei, kurią sukėlė medicininiu būdu diagnozuota pagydoma liga, gali būti taikoma negalios sąvoka, kaip ji vartojama direktyvoje?

Ar ilgalaikį funkcinio pajėgumo sumažėjimą, dėl kurio neatsiranda specialios pagalbos poreikis ar pan. ir kuris reiškia tik tai, jog susijęs asmuo negali dirbti visą darbo laiką, reikėtų laikyti negalia tokia prasme, kokia ši sąvoka vartojama Tarybos direktyvoje 2000/78/EB2?

Ar darbo laiko sutrumpinimas yra viena iš priemonių, kurias apima Direktyvos 2000/78/EB 5 straipsnis?

Ar pagal Tarybos direktyvą 2000/78/EB yra draudžiama taikyti nacionalinės teisės nuostatą, pagal kurią darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją, taikydamas sutrumpintą įspėjimo terminą, jeigu atlyginimas darbuotojui buvo mokamas ligos laikotarpiais, kurių bendra trukmė per nepertraukiamą 12 mėnesių laikotarpį sudaro 120 dienų, ir jeigu tokį darbuotoją reikia laikyti neįgaliu, kaip tai suprantama pagal direktyvą, tuo atveju, kai

a.    nebuvimo darbe priežastis buvo negalia

arba

b.    nebuvimo darbe priežastis buvo tai, kad darbdavys nesiėmė konkrečioje situacijoje tinkamų priemonių, kad neįgalus asmuo galėtų atlikti savo darbą?

____________

1 - 2006, Rink. p. I-6467.

2 - OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79.