Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Sø- og Handelsretten (Danemarca) la 1 iulie 2011 - HK Danmark, acționând în calitate de mandatar al doamnei Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

(Cauza C-335/11)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Sø- og Handelsretten

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: HK Danmark, acționând în calitate de mandatar al doamnei Jette Ring

Pârât: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

Întrebările preliminare

a) Persoana care, din cauza unor tulburări fizice, mentale sau fiziologice, nu poate sau poate doar într-o măsură limitată să își desfășoare activitatea de la locul de muncă în cursul unei perioade care îndeplinește cerința cu privire la durată prevăzută la punctul 45 din Hotărârea Curții din 16 iulie 2006, Navas1, intră în sfera de aplicare a noțiunii de handicap în sensul directivei?

b) O stare cauzată de o afecțiune medicală diagnosticată drept incurabilă poate intra în sfera de aplicare a noțiunii de handicap în sensul directivei?

c) O stare cauzată de o afecțiune medicală diagnosticată drept temporară poate intra în sfera de aplicare a noțiunii de handicap în sensul directivei?

Reducerea permanentă a capacității funcționale care nu implică necesitatea unor echipamente speciale sau a unor măsuri similare, ci doar că persoana respectivă nu poate lucra cu normă întreagă, ar trebui considerată ca fiind un handicap în sensul în care acest termen este utilizat în Directiva 2000/78/CE a Consiliului2?

Programul de lucru redus reprezintă o măsură dintre cele enumerate la articolul 5 din Directiva 2000/78/CE?

Directiva 2000/78/CE a Consiliului se opune aplicării unei dispoziții de drept național care prevede că angajatorul are dreptul de a concedia un angajat cu o perioadă de preaviz redusă în cazul în care angajatul și-a primit salariul în timpul concediului de boală pentru o perioadă totală de 120 de zile în interval de 12 luni consecutive, dacă angajatul respectiv este o persoană care trebuie considerată persoană cu handicap în sensul directivei, în condițiile în care

a) absența se datorează handicapului

sau

b) absența se datorează faptului că angajatorul nu a aplicat măsurile corespunzătoare în situația specifică pentru a permite unei persoane cu handicap să își desfășoare activitatea?

____________

1 - Cauza C-13/05, Rec., p. I-6467.

2 - JO L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7.