Language of document :

Kanne 20.7.2011 - ZZ v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-69/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen tilintarkastustuomioistuimen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin nimittämättä henkilöstöasioiden johtajan virkaan ja kyseiseen virkaan nimitettiin toinen hakija.

Vaatimukset

Tilintarkastustuomioistuimen päätös nimittää toinen henkilö henkilöstöasioiden johtajan virkaan ja päätös olla nimittämättä kantajaa kyseiseen virkaan on kumottava;

valituksen hylkäämisestä tehty päätös on kumottava tarvittavilta osin;

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan aiheutunut aineellinen vahinko, joka muodostuu riidanalaisiin päätöksiin liittyvien taloudellisten etuuksien (myös siltä osin kuin on kyse urasta ja eläkeoikeuksista) menettämisestä ja näin ollen maksamaan kyseiset etuudet 1.1.2001 alkaen;

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava maksamaan symbolisesti yhden euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä;

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________