Language of document :

2011. július 20-án benyújtott kereset - ZZ kontra Számvevőszék

(F-69/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

A Számvevőszék azon határozatának megsemmisítése, amely nem a felperest, hanem más pályázót nevez ki a humánerőforrások igazgatóság igazgatói álláshelyére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék azon határozatát, amely más személyt nevez ki az emberi erőforrások igazgatósága igazgatói álláshelyére, és azon határozatát, amely ezen álláshelyre a felperest nem nevezi ki;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a panaszt elutasító határozatot;

kötelezze a Számvevőszéket az okozott, a vitatott határozatokhoz kapcsolódó vagyoni jogosultságok (beleértve az előmenetellel kapcsolatos jogosultságokat és a nyugdíjjogosultságot) elvesztésében megnyilvánuló vagyoni kár megtérítésére, és ebből következően rendelje el e jogosultságok kifizetését 2001. január 1-jétől kezdődően;

kötelezze a Számvevőszéket nem vagyoni kár megtérítése címén jelképes egy euró megfizetésére;

a Számvevőszéket kötelezze a költségek viselésére.

____________