Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 20. jūlijā - ZZ/Revīzijas palāta

(lieta F-69/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Revīzijas palātas lēmumu neiecelt prasītāju Cilvēkresursu direkcijas direktora amatā un iecelt šajā amatā citu kandidātu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Revīzijas palātas lēmumu iecelt citu kandidātu Cilvēkresursu direkcijas direktora amatā un lēmumu neiecelt šajā amatā prasītāju;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu noraidīt sūdzību;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt materiālo kaitējumu, kas izpaužas kā ar apstrīdētajiem lēmumiem saistītu finansiālu tiesību (tostarp attiecībā uz karjeru un pensijas tiesībām) zaudējums, un līdz ar to piešķirt viņam šīs tiesības no 2001. gada 1. janvāra;

piespriest Revīzijas palātai samaksāt simboliski vienu euro kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________