Language of document :

Tožba, vložena 20. julija 2011 - ZZ proti Evropskemu računskemu sodišču

(Zadeva F-69/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropskega računskega sodišča o tem, da na delovno mesto direktorja kadrovske službe ne imenuje tožeče stranke, ampak drugega kandidata

Predlogi tožeče stranke

Odločba Evropskega računskega sodišča o tem, da na delovno mesto direktorja kadrovske službe ne imenuje tožeče stranke, ampak drugo osebo, naj se razglasi za nično;

po potrebi naj se razveljavi odločba o zavrnitvi pritožbe;

Evropskemu računskemu sodišču naj se naloži povrnitev nastale premoženjske škode, ki obsega izgubo premoženjskih pravic, povezanih z izpodbijanima odločbama (vključno s kariero in pokojninskimi pravicami) in zato plačilo teh pravic od 1. januarja 2001;

Evropskemu računskemu sodišču naj se naloži plačilo simboličnega zneska 1 EUR iz naslova povrnitve nepremoženjske škode;

Evropskemu računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.    

____________