Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 5.7.2011 - Coedo Suárez v. neuvosto

(Asia F-73/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vahingonkorvauskanne - Vahingonkorvausvaatimuksen implisiittinen hylkäyspäätös, jota seurasi kyseisen vaatimuksen eksplisiittinen hylkäyspäätös - Implisiittistä päätöstä kohtaan ensin käytetyn valituskeinon myöhästyminen - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Angel Coedo Suárez (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Vastaajan päätöksen, jolla hylätään kantajan vahingonkorvausvaatimus ja vaatimus aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaamisesta, kumoamisvaatimus.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Euroopan unionin neuvosto vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 301, 6.11.2010, s. 63.