Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. július 5-i végzése - Coedo Suárez kontra Tanács

(F-73/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kártérítési kereset - A kártérítési kérelmet elutasító hallgatólagos határozatot követő, az említett kérelmet kifejezetten elutasító határozat - A hallgatólagos elutasító határozattal szembeni előzetes panasz késedelme - Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Angel Coedo Suárez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: K. Zieleśkiewicz és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes kártérítési kérelmét, valamint az őt ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelmet elutasító alperesi határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

Az Európai Unió Tanácsa viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 301., 2010.11.6., 63. o.