Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-5 ta' Lulju 2011 - Coedo Suárez. vs Il-Kunsill

(Kawża F-73/10) 1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Rikors għad-danni - Deċiżjoni impliċita ta' ċaħda tat-talba għad-danni, segwita minn deċiżjoni espliċita ta' ċaħda tal-imsemmija talba - Ilment preċedenti tardiv kontra d-deċiżjoni impliċita ta' ċaħda - Inammissibbiltà)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Angel Coedo Suárez (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Rodrigues, A. Blot u C. Bernard-Glanz, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: K. Zieleśkiewicz u M. Bauer, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-konvenut li tiċħad it-talba għad-danni tar-rikorrent u t-talba għall-kumpens tad-dannu materjali u morali subit.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala inammissibbli.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 301, 06.11.10, p. 63.