Language of document :

Жалба, подадена на 21 юли 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-70/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на доклада за оценка на жалбоподателя за периода 1 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени докладът за оценка на жалбоподателя за периода 1 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.; да се отмени по-специално съставената от EUROSTAT част от този доклад за същия период.

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________