Language of document :

21. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-70/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja ajavahemiku 1. jaanuar 2008 - 31. detsember 2008 hindamisaruanne.

Hageja nõuded

Tühistada hageja ajavahemiku 1. jaanuar 2008 - 31. detsember 2008 hindamisaruanne, täpsemalt selle aruande osa, mille on sama ajavahemiku osas koostanud EUROSTAT.

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________