Language of document :

Kanne 15.7.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-68/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission päätöksen päättää kantajan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus kumoaminen.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

kumoaa komission sopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 30.9.2010 tekemän päätöksen, jolla hänen toistaiseksi voimassa oleva työsopimuksensa päätettiin

ja sikäli kuin on tarpeen: kumoaa komission sopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 14.4.2011 tekemän päätöksen, jolla hylättiin valitus, joka oli tehty 23.12.2010 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________