Language of document :

Acțiune introdusă la 15 iulie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-68/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S.Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care a fost reziliat contractul de muncă pe durată nedeterminată al reclamantei

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene:

Anularea Deciziei autorității abilitate să încheie contracte de muncă a Comisiei (denumită în continuare "AACC") din 30 septembrie 2010 prin care a fost reziliat contractul de muncă pe durată nedeterminată al reclamantei;

precum și, în măsura în care este necesar, anularea Deciziei AACC din 14 aprilie 2011 prin care a fost respinsă reclamația introdusă la 23 decembrie 2010 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul Funcționarilor Uniunii Europene;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________