Language of document :

Talan väckt den 15 juli 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-68/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz )

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som tillsättningsmyndigheten vid kommissionen fattade den 30 september 2010 att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning, och

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 14 april 2011 att avslå sökandens klagomål enligt artikel 90.2 i Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, inlämnat den 23 december 2010

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________