Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 20 iulie 2011 -Gozi/Comisia

(Cauza F-116/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Obligaţie de asistenţă - Articolul 24 din statut - Rambursarea cheltuielilor cu avocații efectuate în cadrul unei proceduri judiciare în fața unei instanțe naționale)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Sandro Gozi (Roma, Italia) (reprezentant: G. Passalacqua, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant în cadrul unei proceduri penale în fața unei instanțe a unui stat membru

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Gozi suportă ansamblul cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 55, 19.2.2011, p. 38.