Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. julija 2011

Gozi proti Komisiji

(Zadeva F-116/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Dolžnost pomoči - Člen 24 Kadrovskih predpisov - Povračilo odvetniških stroškov v okviru sodnega postopka pred nacionalnim sodiščem)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Sandro Gozi (Rim, Italija) (zastopnik: G. Passalacqua, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena zahteva za vračilo stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka v okviru kazenskega postopka pred sodiščem države članice.

Izrek

1.    Tožba se zavrže.

2.    S. Gozi nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 55, 19.2.2011, str. 38.