Language of document :

Tožba, vložena 12. julija 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-66/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, ki jo je sprejel predsednik natečajne komisije "EPSO/AST/111/10 (AST 1)", da se tožeči stranki ne dovoli pristopa k ocenjevalnim preizkusom.

Predlogi tožeče stranke

-    Primarno:

-    razglasi naj se za nično odločbo, sprejeto 7. aprila 2011, o zavrnitvi tožeči stranki pravice sodelovati v ocenjevalnih preizkusih natečaja EPSO/AST/111/10 - Tajniki razreda AST 1;

-    zato naj se ugotovi, da je treba tožečo stranko ponovno vključiti v postopek zaposlovanja, ki je bil uveden z navedenim natečajem, po potrebi z izvedbo novih ocenjevalnih preizkusov;

-    podredno, če prvemu predlogu ne bo ugodeno, naj se kljub temu toženi stranki naloži plačilo zneska, začasno in ex aequo et bono določenega na 20.000 EUR, zaradi premoženjske škode, povečanega za zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki tečejo od sodbe, ki bo izrečena;

-    vsekakor naj se toženi stranki naloži plačilo zneska, začasno in ex aequo et bono določenega na 20.000 EUR, zaradi nepremoženjske škode, povečanega za zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki tečejo od sodbe, ki bo izrečena;

-    Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________