Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 5 juli 2011 - Alari mot parlamentet

(Mål F-38/11)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet år 2009 - Övergång mellan institutioner under det befordringsförfarande i vilket tjänstemannen skulle ha befordrats vid sin ursprungliga institution - Behörig institution för att besluta om befordran för den tjänsteman som har övergått till en ny institution)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gianluigi Alari (Bertrange, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Alves och M. Ecker)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden vid befordringsförfarandet år 2009

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att det är ogrundat.

Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 179, 18.6.2011, s. 22.