Language of document :

Žaloba podaná dne 25. července 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-73/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o nepřipuštění žalobce k hodnotícím zkouškám v rámci otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/181/10

Návrhová žádání žalobce

Žalobce žádá Soud pro veřejnou službu Evropské unie, aby:

zrušil rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (dále jen EPSO) ze dne 20. srpna 2010 a 15. září 2010, kterým mu bylo oznámeno, že nebyl připuštěn k hodnotícím zkouškám v rámci otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/181/10 (dále jen napadené rozhodnutí);

v případě potřeby zrušil také rozhodnutí EPSO ze dne 15. dubna 2011, kterým byla zamítnuta jeho stížnost ze dne 10. listopadu 2010 proti shora uvedenému rozhodnutí (dále jen zamítavé rozhodnutí);

v důsledku toho nařídil, aby byl opětovně zařazen do výběrového řízení, případně uspořádáním nového kola zkoušek;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

____________