Language of document :

Sag anlagt den 25. juli 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-73/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til bedømmelsesfasen i forbindelse med den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/181/10.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Annullation af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (herefter EPSO) afgørelse af 20. august 2010 og af 15. september 2010, hvorved sagsøgeren blev underrettet om, at han ikke havde fået adgang til bedømmelsesfasen i forbindelse med den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/181/10 (herefter "den anfægtede afgørelse").

Samt, om fornødent: Annullation af EPSO's afgørelse af 15. april 2011 om afslag på hans klage af 10. november 2010 over førnævnte afgørelse (herefter afgørelsen om afslag).

Følgelig fastslås det, at sagsøgeren genindtræder i udvælgelsesproceduren, om nødvendigt ved gennemførelsen af en ny prøverunde.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________