Language of document :

Acțiune introdusă la 25 iulie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-73/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care reclamantul nu a fost admis în etapa "centru de evaluare" a concursului general EPSO/AD/181/10

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene:

să anuleze decizia Oficiului Comunităților Europene pentru Selecția Personalului (denumit în continuare "EPSO") din 20 august 2010 și din 15 septembrie 2010 prin care reclamantul a fost informat că nu a fost admis în etapa "centru de evaluare" a concursului general EPSO/AD/181/10 (denumită în continuare "decizia atacată");

în plus, în măsura în care este necesar, să anuleze decizia EPSO din 15 aprilie 2011 de respingere a reclamației sale din 10 noiembrie 2010 împotriva deciziei atacate (denumită în continuare "decizia de respingere");

în consecință, să dispună reintegrarea reclamantului în procedura de selecție, dacă este cazul prin organizarea unei serii noi de probe;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________