Language of document :

Tožba, vložena 25. julija 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-73/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz in A. Blot, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o izključitvi tožeče stranke iz stopnje ocenjevalnega centra javnega natečaja EPSO/AD/181/10.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga Sodišču za uslužbence Evropske unije, naj:

-    razglasi za nično odločbo Evropskega urada za izbor osebja (v nadaljevanju: EPSO) z dne 20. avgusta 2010 in 15. septembra 2010, s katero je bila obveščena, da je bila izključena iz stopnje ocenjevalnega centra javnega natečaja EPSO/AD/181/10 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba);

-    skupaj z, in kolikor je potrebno, razglasi za nično odločbo EPSO z dne 15. aprila 2011 o zavrnitvi njene pritožbe z dne 10. novembra 2010 zoper zgoraj navedeno odločbo (v nadaljevanju: odločba o zavrnitvi);

-    zato naloži njeno ponovno vključitev v izbirni postopek, po potrebi s ponovnim opravljanjem testov;

-    Komisiji naloži plačilo stroškov.

____________