Language of document :

Žaloba podaná dne 28. července 2011 - ZZ v. Rada

(Věc F-75/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o nepovýšení žalobce do platové třídy AST 7 v povyšovacím řízení za rok 2007.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 18. dubna 2011 o zamítnutí stížnosti žalobce směřující proti rozhodnutí o jeho nepovýšení do platové třídy AST 7 v povyšovacím řízení za rok 2007;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o nepovýšení žalobce do platové třídy AST 7 v povyšovacím řízení za rok 2007;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.

____________