Language of document :

28. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-75/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja 2007. aasta edutamise raames palgaastmele AST 7 edutamata.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 18. aprilli 2011. aasta otsus jätta rahuldamata hageja vaie otsuse peale, millega ta jäeti 2007. aasta edutamise raames palgaastmele AST 7 edutamata;

vajalikus osas tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja 2007. aasta edutamise raames palgaastmele AST 7 edutamata.

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________