Language of document :

Acțiune introdusă la 28 iulie 2011 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-75/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN de a nu îl promova pe reclamant la gradul AST 7 pentru exercițiul de promovare 2007

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 18 aprilie 2011 de respingere a reclamației reclamantului îndreptată împotriva deciziei de a nu îl promova la gradul AST 7 pentru exercițiul de promovare 2007;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei AIPN de a nu îl promova pe reclamant la gradul AST 7 pentru exercițiul de promovare 2007;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________