Language of document :

Жалба, подадена на 22 юли 2011 г. - ZZ и др./Комисия

(Дело F-72/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

От една страна, отмяна на решенията за определяне на праговете за повишаване в степени AD13 и AD14 в процедурите за повишаване за 2010 и 2011 г. и, от друга страна, отмяна на списъка на длъжностните лица, повишени в степени AD13 и AD14 в процедурата за повишаване за 2010 г. и отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да повиши по-голям брой други длъжностни лица в степени AD12 или AD13.

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията за определяне на праговете за повишаване в степени AD13 и AD14 в процедурите за повишаване за 2010 и 2011 г., решения, публикувани в административни сведения № 3-2010, 65-2010 и 76-2010;

да се отмени списъкът на длъжностните лица, повишени в степени AD13 и AD14 в процедурата за повишаване за 2010 г., публикуван в административни сведения № 65-2010, тъй като този списък е определен въз основа на незаконосъобразни прагове за повишаване, и да се отмени мълчаливият отказ на Комисията да повиши по-голям брой други длъжностни лица в степени AD12 или AD13;

доколкото е необходимо, да се отменят решенията, с които се отхвърля жалбата на жалбоподателите;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________