Language of document :

Žaloba podaná dne 22. července 2011 - ZZ a další v. Komise

(Věc F-72/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušení rozhodnutí o stanovení limitů pro povýšení v povyšovacích řízeních 2010 a 2011 do platových tříd AD13 a AD14 a zadruhé zrušení seznamu úředníků povýšených do platových tříd AD13 a AD14 v povyšovacím řízení 2010 a zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým odmítla povýšit větší počet dalších úředníků do platových tříd AD12 a AD13

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí o stanovení limitů pro povýšení v povyšovacích řízeních 2010 a 2011 do platových tříd AD13 a AD14, která byla zveřejněna v administrativních informacích č. 3-2010, 65-2010 a 76-2010;

zrušit seznam úředníků povýšených do platových tříd AD13 a AD14 v povyšovacím řízení 2010 zveřejněný v administrativních informacích č. 65-2010, neboť tento seznam byl stanoven na základě protiprávních limitů pro povýšení, a zrušit implicitní rozhodnutí Komise, kterým odmítla povýšit větší počet dalších úředníků do platových tříd AD12 a AD13;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobců;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________