Language of document :

Sag anlagt den 22. juli 2011 - ZZ m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-72/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af afgørelserne om fastsættelse af forfremmelsestærsklerne for forfremmelsesårene 2010 og 2011 til lønklasserne AD13 og AD14, dels annullation af listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasserne AD13 og AD14 i forfremmelsesåret 2010 og annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om afslag på at forfremme et endnu større antal andre tjenestemænd til lønklasserne AD12 eller AD13.

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne om fastsættelse af forfremmelsestærsklerne for forfremmelsesårene 2010 og 2011 til lønklasserne AD13 og AD14, som blev offentliggjort i Administrative Oplysninger nr.3-2010, 65-2010 og 76-2010.

Annullation af listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasserne AD13 og AD14 i forfremmelsesåret 2010, som blev offentliggjort i Administrative Oplysninger nr. 65-2010, for så vidt som denne liste blev fastsat på grundlag af ulovlige forfremmelsestærskler, og annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om afslag på at forfremme et endnu større antal andre tjenestemænd til lønklasserne AD12 eller AD13.

Om fornødent: annullation af afgørelserne om afslag på sagsøgernes klager.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________