Language of document :

22. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ jt versus komisjon

(kohtuasi F-72/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada otsus määrata kindlaks palgaastmetele AD13 ja AD14 edutamise künnised 2010. ja 2011. aasta edutamise raames ning teiseks nõue tühistada 2010. aasta edutamise raames palgaastmetele AD13 ja AD14 edutatud ametnike nimekiri ning komisjoni vaikimisi tehtud otsus keelduda edutamast rohkem teisi ametnikke palgaastmetele AD12 või AD13.

Hagejate nõuded

Tühistada otsused, millega määrati kindlaks palgaastmetele AD13 ja AD14 edutamise künnised 2010. ja 2011. aasta edutamise raames ning mis avaldati haldusteatajates nr 3-2010, 65-2010 ja 76-2010;

tühistada 2010. aasta edutamise raames palgaastmetele AD13 ja AD14 edutatud ametnike nimekiri, mis avaldati haldusteatajas nr 65-2010, osas milles see nimekiri põhines õigusvastastel edutamiskünnistel, ning tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus keelduda edutamast rohkem teisi ametnikke palgaastmetele AD12 või AD13;

tühistada vajalikus osas otsused, millega jäeti hagejate kaebused rahuldamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________