Language of document :

Acțiune introdusă la 22 iulie 2011 - ZZ și alții/Comisia

(Cauza F-72/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziilor de stabilire a pragului de promovare pentru exercițiile de promovare 2010 și 2011 în gradele AD 13 și AD 14 și, pe de altă parte, anularea listei funcționarilor promovați în gradele AD 13 și AD 14 pentru exercițiul de promovare 2010 și anularea deciziei implicite a Comisiei de a refuza promovarea unui număr mai important de funcționari în gradele AD 12 sau AD 13

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor de stabilire a pragurilor de promovare pentru exercițiile de promovare 2010 și 2011 în gradele AD 13 și AD 14, decizii publicate în Informații Administrative nr. 3-2010, nr. 65-2010 și nr. 76-2010;

anularea listei funcționarilor promovați în gradele AD 13 și AD 14 pentru exercițiul de promovare 2010 publicate în Informații Administrative nr. 65-2010, în măsura în care această listă a fost stabilită pe baza unor praguri de promovare nelegale și anularea deciziei implicite a Comisiei prin care s-a refuzat promovarea unui număr important de funcționari în gradele AD 12 sau AD 13;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de respingere a reclamației formulate de reclamanți;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________