Language of document :

Žaloba podaná dne 28. července 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-74/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Rodriguez, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení orgánu Komise oprávněného ke jmenování, kterým byla ukončena pracovní smlouva žalobkyně uzavřená na dobu neurčitou

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu Komise oprávněného ke jmenování, kterým byla ukončena pracovní smlouva žalobkyně uzavřená na dobu neurčitou a případně zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta její stížnost;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________