Language of document :

Sag anlagt den 28. juli 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-74/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodriguez, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den af Kommissionens ansættelsesmyndighed trufne afgørelse om at bringe sagsøgerens tidsubestemte ansættelseskontrakt til ophør.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Annullation af den af Kommissionens ansættelsesmyndighed trufne afgørelse om at bringe sagsøgerens tidsubestemte ansættelseskontrakt til ophør og, om fornødent, af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________